Call Me Mos

Đẹp xuất sắc cả về thẩm mỹ và công năng, đất tốt nên uống cũng tuyệt vời. Ấm ưa thích của mình mấy năm trở lại đây

ritavo:

No matter the place or the context
We always have a good pretext
to take our “fruit of the loom” off
When you and I are making boom boom boom

When you’re not here, I’m out of control
I put on weight, I drink tequilas
I sing the songs of Umm Kulthum
I only think about our boom boom boom

Yesterday we went at your mother’s house
She almost fell over
As she entered in the dressing room
When you and I made boom boom boom

In the hotels’s lifts
We know how to send ourselves to seventh heaven
We send the grooms packing
When you and I are making boom boom boom

And all the sixteenth’s bourgeois
Wonder why I love you
To see it, they don’t need a zoom
When you and I are making boom boom boom

Huhm =))

Nghe lời là biết ngay ảnh gay, lời gay quá. Clip đóng vai anh hùng mọi thời đại thật ra là cái trò cosplay đây mà.

Facebook uses your music taste as recommendation for your reading hobby.
Nói chớ nó lấy từ khoá trêng mạng thôi mà trên mạng nhạc của Muse thì phổ biến hơn khoa học, nhạc nghe đc nên ko buồn.

Facebook uses your music taste as recommendation for your reading hobby.

Nói chớ nó lấy từ khoá trêng mạng thôi mà trên mạng nhạc của Muse thì phổ biến hơn khoa học, nhạc nghe đc nên ko buồn.

“If you learn from someone OK, results turn out OK. If you eat things that is just OK, that will be the best you can do.”

  • Êh uống cà phê này thấy mùi gì?
  • - Thì mùi cà phê?
  • Cà phê ngon thường có vài mùi căn bản như caramel, sô cô la, va-ni, oải hương...
  • - Ờ em ngửi thấy mùi đậu xanh với bắp.
  • Há : | Đm giỏi vậy.
  • - Ủa có thiệt hả?
  • Ờ thì đúng thiệt mà, cà phê kiểu Viêt Nam thường cho vô cho đậm mà.
  • #TuongAnchannhanbatlotuong
Nhật ký hậu chia tay U.S. cách đây rất lâu. Cũng đủ tuồng chẳng khác gì game of throne. Hồi đó ngây thơ, giờ ngây thơ hơn.

Nhật ký hậu chia tay U.S. cách đây rất lâu. Cũng đủ tuồng chẳng khác gì game of throne. Hồi đó ngây thơ, giờ ngây thơ hơn.

newyorker:

Today’s daily cartoon by Benjamin Schwartz imagines the next steps in space travel.

For once in his life, he is doing something the world will cheer for.
Go, Bieber!

newyorker:

Today’s daily cartoon by Benjamin Schwartz imagines the next steps in space travel.

For once in his life, he is doing something the world will cheer for.

Go, Bieber!