Call Me Mos

Tea. User Experience. Art. Life.


An 11,000 mile adventure of a lifetime to the end of the world. From San Franscisco to Deadhorse, Alaska, this album is only a glimpse of the characters, encounters and stories experienced on a 99 day journey.
Full post here:
http://imgur.com/a/RPa0L

Alister Farland died after the trip, a few days ago. Glad he had an adventure of his lifetime, into the wild.

An 11,000 mile adventure of a lifetime to the end of the world. From San Franscisco to Deadhorse, Alaska, this album is only a glimpse of the characters, encounters and stories experienced on a 99 day journey.

Full post here:

http://imgur.com/a/RPa0L

Alister Farland died after the trip, a few days ago. Glad he had an adventure of his lifetime, into the wild.

music-in-art:

Paul Rohrbach (1817-v.1865) - Le Quatuor des Contes Vielgorsky Mikhail Yuryevich & Vielgorsky Matvey Yurievich, 1840, lithographie

music-in-art:

Paul Rohrbach (1817-v.1865) - Le Quatuor des Contes Vielgorsky Mikhail Yuryevich & Vielgorsky Matvey Yurievich, 1840, lithographie

Blue, blue is friendly.

Dark blue because it’s invisible, it’s there and noone notice it, a good design is invisible.

Original designs.

Thịt lạnh, bia thì không.
Bia nóng, thịt thì không.

Thịt lạnh, bia thì không.
Bia nóng, thịt thì không.

Trên chân: tạp chí lagom tập 1.

Lagom is a publication about people making a living from their passions, and pastime activities that offer inspiration.

Lagom: vừa đủ.

  • It's hard to find a designer in Vietnam
  • I know
  • It's easier to find in Thailand and Indonesia. The problem is the taste, and thinking method.
  • It's sad to hear that, but I have to agree. Heard about that from every manager here.
chuyencuabeo:

Research agency, where you dig deep into people’ minds and squeeze the insights out with tons of questions.  The tagline suits perfectly.

Về khía cạnh tư duy của người dùng (đọc, trong trường hợp này), thì câu này phải đọc ít nhất 2-3 lần mới hiểu.

Thứ nhất vì mặt thị giác, chữ ipsos và câu tagline trên trông có vẻ là một nhóm hơn so với chữ và hình. Một cách tự nhiên, màu giống nhau và khoảng cách không quá xa nhau, kích thước bằng nhau sẽ làm người dùng đọc liền một mạch từ trái sang.
Thứ hai, câu tagline này dùng hai lần phủ định, cả 2 chữ đều là nhữ chữ đơn và gắn tiếp đầu ngữ. VÌ vốn chữ “body” đứng một mình đã mang một nghĩa khác hẳn với nghĩa của “nobody”, trường hợp này có thể ít gặp vấn đề hơn “unpredictable”. Nhưng để hiểu “unpredictable” thì phải hiểu “predict”, sau đó là “predictable”, rồi mới đến “unpredictable”
Với các từ phủ định, nếu lướt nhanh, những nghĩa phủ định sẽ bị bỏ qua, ở đây đang nói “lướt qua”, tính bằng giây. Ráp lại, để hiểu nghĩa của câu này, người đọc sẽ phải lẩm nhẩm lại vài lần. Nếu đây là khẩu hiệu nội bộ, hoặc dành cho khách hàng doanh nghiệm, trúc trắc chút có lẽ cũng không sao, nhưng dành cho đối tượng dành thời gian ít hơn, có nhiều yếu tố sao nhãng hơn xung quanh, hoặc người có trình độ tiếng Anh trung cấp trở xuống, tí trúc trắc này có rủi ro làm mất hẳn thông điệp.
Tất cả những thứ đang nói ở đây không tính các yếu tố của đối tượng khách hàng, tuy nhiên, cái vụ nhóm theo màu là lỗi design, người dùng có là ai cũng bị ảnh hưởng.
UX múa rìu qua mắt copywriter :’)

chuyencuabeo:

Research agency, where you dig deep into people’ minds and squeeze the insights out with tons of questions.
The tagline suits perfectly.

Về khía cạnh tư duy của người dùng (đọc, trong trường hợp này), thì câu này phải đọc ít nhất 2-3 lần mới hiểu.

Thứ nhất vì mặt thị giác, chữ ipsos và câu tagline trên trông có vẻ là một nhóm hơn so với chữ và hình. Một cách tự nhiên, màu giống nhau và khoảng cách không quá xa nhau, kích thước bằng nhau sẽ làm người dùng đọc liền một mạch từ trái sang.

Thứ hai, câu tagline này dùng hai lần phủ định, cả 2 chữ đều là nhữ chữ đơn và gắn tiếp đầu ngữ. VÌ vốn chữ “body” đứng một mình đã mang một nghĩa khác hẳn với nghĩa của “nobody”, trường hợp này có thể ít gặp vấn đề hơn “unpredictable”. Nhưng để hiểu “unpredictable” thì phải hiểu “predict”, sau đó là “predictable”, rồi mới đến “unpredictable”

Với các từ phủ định, nếu lướt nhanh, những nghĩa phủ định sẽ bị bỏ qua, ở đây đang nói “lướt qua”, tính bằng giây. Ráp lại, để hiểu nghĩa của câu này, người đọc sẽ phải lẩm nhẩm lại vài lần. Nếu đây là khẩu hiệu nội bộ, hoặc dành cho khách hàng doanh nghiệm, trúc trắc chút có lẽ cũng không sao, nhưng dành cho đối tượng dành thời gian ít hơn, có nhiều yếu tố sao nhãng hơn xung quanh, hoặc người có trình độ tiếng Anh trung cấp trở xuống, tí trúc trắc này có rủi ro làm mất hẳn thông điệp.

Tất cả những thứ đang nói ở đây không tính các yếu tố của đối tượng khách hàng, tuy nhiên, cái vụ nhóm theo màu là lỗi design, người dùng có là ai cũng bị ảnh hưởng.

UX múa rìu qua mắt copywriter :’)