Call Me Mos

uongvangnghebach:

moskital:

Lục lại ảnh hồi tóc đang dài dc một nửa, tháng 8/2013, bđ vô bờ bến.
.
Một năm sau.

Phượng: Ê bữa TL coi tử vi cho mày đó.
D: Hai bạn có tâm với mình ghê héng.
Phượng: Ừa, nó kêu hồi xưa mày sao xấu chiếu nhiều lắm, giờ hết rồi, tương lai chắc xán lạn.
D: Ờ, đến sao trời mà cũng hết thèm ỉa vô đầu nữa thì chắc cũng xán lạn lắm nè.

Trong hình là thuốc rê chớ ko có đang ăn nấm ha. 

Ủa ra là trai hả? Cái này hơi bị tai hại.

Câu này mới thiệt là tai hại. Trước giờ đọc vô ko biết hay coi hình ko biết  thì cũng đáng quan ngại như nhau.

uongvangnghebach:

moskital:

Lục lại ảnh hồi tóc đang dài dc một nửa, tháng 8/2013, bđ vô bờ bến.

.

Một năm sau.

Phượng: Ê bữa TL coi tử vi cho mày đó.

D: Hai bạn có tâm với mình ghê héng.

Phượng: Ừa, nó kêu hồi xưa mày sao xấu chiếu nhiều lắm, giờ hết rồi, tương lai chắc xán lạn.

D: Ờ, đến sao trời mà cũng hết thèm ỉa vô đầu nữa thì chắc cũng xán lạn lắm nè.

Trong hình là thuốc rê chớ ko có đang ăn nấm ha. 

Ủa ra là trai hả? Cái này hơi bị tai hại.

Câu này mới thiệt là tai hại. Trước giờ đọc vô ko biết hay coi hình ko biết  thì cũng đáng quan ngại như nhau.

Lục lại ảnh hồi tóc đang dài dc một nửa, tháng 8/2013, bđ vô bờ bến.
.
Một năm sau.

Phượng: Ê bữa TL coi tử vi cho mày đó.
D: Hai bạn có tâm với mình ghê héng.
Phượng: Ừa, nó kêu hồi xưa mày sao xấu chiếu nhiều lắm, giờ hết rồi, tương lai chắc xán lạn.
D: Ờ, đến sao trời mà cũng hết thèm ỉa vô đầu nữa thì chắc cũng xán lạn lắm nè.

Trong hình là thuốc rê chớ ko có đang ăn nấm ha. 

Lục lại ảnh hồi tóc đang dài dc một nửa, tháng 8/2013, bđ vô bờ bến.

.

Một năm sau.

Phượng: Ê bữa TL coi tử vi cho mày đó.

D: Hai bạn có tâm với mình ghê héng.

Phượng: Ừa, nó kêu hồi xưa mày sao xấu chiếu nhiều lắm, giờ hết rồi, tương lai chắc xán lạn.

D: Ờ, đến sao trời mà cũng hết thèm ỉa vô đầu nữa thì chắc cũng xán lạn lắm nè.

Trong hình là thuốc rê chớ ko có đang ăn nấm ha. 

chi-cham-chi:

moskital:

Bạn nào đã từng làm việc với mình sẽ gặp mình lải nhải mấy câu này mãi, giờ mở sách ra thấy đủ rồi nè.

nghe quài chứ thiệt sự nhập tâm hông có dễ đâu nghen

Lớp dạy user experience tháng 10 này có nói chi tiết về chuyện này. Thực ra thì lớp đó chỉ duy nói về rules and tools chứ ko có dạy thiết kế đẹp. Khi nào bạn thiết kế xong khoá học sẽ nói kỹ hơn trên blog.

chi-cham-chi:

moskital:

Bạn nào đã từng làm việc với mình sẽ gặp mình lải nhải mấy câu này mãi, giờ mở sách ra thấy đủ rồi nè.

nghe quài chứ thiệt sự nhập tâm hông có dễ đâu nghen

Lớp dạy user experience tháng 10 này có nói chi tiết về chuyện này. Thực ra thì lớp đó chỉ duy nói về rules and tools chứ ko có dạy thiết kế đẹp. Khi nào bạn thiết kế xong khoá học sẽ nói kỹ hơn trên blog.

Bạn nào đã từng làm việc với mình sẽ gặp mình lải nhải mấy câu này mãi, giờ mở sách ra thấy đủ rồi nè.

Bạn nào đã từng làm việc với mình sẽ gặp mình lải nhải mấy câu này mãi, giờ mở sách ra thấy đủ rồi nè.

chuyencuabeo:

Các bạn bên phải ơi ta mau mau lâp đội quân đi tiêu diệt hết mấy đứa bên trái đi hihihihihi

Mấy đứa bên trái như mình sẽ ko làm gì được đội phải vì có bao nhiêu tiền đã đổ vào ăn hết rồi mà vẫn yếu nhớt :( 

chuyencuabeo:

Các bạn bên phải ơi ta mau mau lâp đội quân đi tiêu diệt hết mấy đứa bên trái đi hihihihihi

Mấy đứa bên trái như mình sẽ ko làm gì được đội phải vì có bao nhiêu tiền đã đổ vào ăn hết rồi mà vẫn yếu nhớt :( 

Ý nghĩa thật sự của tập này là gì? Clever như điên!

Ý nghĩa thật sự của tập này là gì? Clever như điên!