Call Me Mos

  • Đi phỏng vấn anh chỉ cần có khả năng chém tốt về một vài từ khoá, giống như đánh nhau anh chỉ cần năm chiêu đánh đi đánh lại là diệt được đối thủ.
  • Dễ vậy thôi àh? Thế chỉ anh đi, anh về học là được ngay.
  • Dễ. Từ thứ nhất là "guidelines"
  • Rồi ô kê, để anh ghi vào.
  • Từ thứ hai là "persona"
  • Thế còn mấy từ khác?
  • Học xong hai từ này đã rồi gặp nhau.

Xô hôm nay, chạy cho đỡ zức đầu mệt tim. Xô ngày mai sẽ còn vui hơn.

Nếu nghĩ đến việc có một hình xăm badass chắc mình sẽ lấy mấy hình này.

Ảnh 1: Chim ruồi khổng lồ trên xa mạc Nazca ở Peru, nhìn vậy thôi chứ con này dài tầm 300m. Dữ dội.

Ảnh 2: Ngựa trắng Uffington tại Anh, được tạo ra bằng cách khắc lên nền đá trắng bên dưới. Dữ dội also.